>
Lợi ích

ATMAN mong muốn xây dựng một môi trường “làm việc, học tập và vui chơi như một gia đình”. Phương châm làm việc của chúng tôi với nhân viên và khách hàng là Win-Win

Thời gian làm việc linh hoạt.

Làm việc trong môi trường năng động, thoải mái.

Học tập và phát triẻn

Nâng cao kỹ năng kỹ thuật / kỹ năng mềm từ các khóa đào tạo với các cố vấn giàu kinh nghiệm.

Thưởng hằng năm

Lương tháng 13.

Thức ăn nhẹ miễn phí

Miễn phí trà, cà phê vầ đồ ăn nhẹ.

Trò chơi nhỏ

Bàn bi lắc có sẵn cho những người thách đấu.

Bữa tiệc miển phí

Tiệc sinh nhật và quà tặng vào những ngày đặc biệt